AKTIVITETER FOR BØRN

 

Stengård Kirke tilbyder mange aktiviteter for børn.
For de o-1 årige er der Sutter & Salmer (babysalmesang) med afsluttende babygudstjeneste. 
Stengård Kirke inviterer børn og deres familier til gudstjenester tilrettelagt for børn. Vi har f.eks. Fastelavnsgudstjeneste, Påskepasta, Skibet er ladet med (musik/sang og en fortælling med efterfølgende fællesspisning), Stengård Kirkes fødselsdag (med aktiviteter i kirkens park), Halloween, Juletræsfest for børn og sidst på året, den 24. december, er der en julegudstjeneste, som er for børn.

Endvidere er der kor for piger i forskellige aldre.
Kirken tilbyder også et minikonfirmand forløb for børn i 3. klasse på Stengård Skole og Den lille Skole. 

Neden for vil du kunne se de særlige gudstjenester for børn og deres familier:

 

 

 
 

”SKIBET ER LADET MED”: FISK

Fredag den 6. oktober kl. 17

Stengård Kirke inviterer børn i børnehavealderen og deres familie til gudstjeneste og spisning.
Større børn og søskende er også velkomne.
Det er en kort gudstjeneste, der begynder i våbenhuset. Herefter sejler man ud og fisker efter en god sang eller efter en god historie.
Det handler om fisk og om dengang, Jesus og Peter var ude at fiske.
Man kan komme direkte fra børnehaven - i kirkens havestue er der saftevand og grønne snacks, indtil gudstjenesten begynder.
16.30 - 17.00  Grønne snacks og hygge i havestuen.
17.00 - 17.30  Gudstjeneste om Peters fisketur med sang og fortælling
17.30 – 18.30  Spisning i havestuen og leg for børnene i Multisalen.
Maden er lasagne, og det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn over 3 år.

HALLOWEEN FOR BØRN

Fredag d. 27. oktober kL. 17.00-18.00

Familiegudstjeneste i fredagsskumringen hvor du meget gerne må komme udklædt.
Tag en lommelygte med, så du kan finde vej i kirkens mørke kroge i kælderen og kapellet.

JULEFEST FOR BØRN I STENGÅRD KIRKE:

Søndag den 10. december k. 14

Juniorkoret spiller og synger et krybbespil i kirken. I Multisalen får vi juleboller, godtepose, drikker kaffe og danser om juletræet. Måske får vi besøg af Sankt Nikolaus? Det koster 20 kr.