HALLOWEEN FOR BØRN

Fredag d. 27. oktober kL. 17.00-18.00

Familiegudstjeneste i fredagsskumringen hvor du meget gerne må komme udklædt.
Tag en lommelygte med, så du kan finde vej i kirkens mørke kroge i kælderen og kapellet.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

Søndag den 5. november kl. 14

Eftermiddagsgudstjenesten kl. 14 ved præst Karen-Lisbeth Gøricke, er en særlig allehelgensgudstjeneste tilrettelagt for dem, der har mistet en af deres kære inden for det sidste år. Navnene på dem, som vi har taget afsked med i det forløbne år, siden den 1. oktober 2016, læses op under gudstjenesten. 
Før og under 1. salme kan man tænde lys oppe ved døbefonten for dem man mindes. Vi skal synge dejlige salmer, høre cellospil og evangeliets trøsterige ord bliver læst og forbundet med en kort prædiken.
Efter gudstjenesten får vi lejlighed til at mødes med hinanden over kaffe, the og kage i kirkens hyggelige Havestue.

 

 

SOGNEEFTERMIDDAG

Grundtvig – en højst mærkværdig livshistorie
Foredrag ved Jakob Ulrik Hansen
Onsdag den 8. november kl. 14-15.45.

Denne eftermiddag fortæller sognepræst Jakob Ulrik Hansen om N.F.S. Grundtvigs liv. ”Samtidig med at Grundtvig var præst, historiker, folkeoplysningsmand, salmedigter og politiker, var han også et menneske. Men fortællingen om hans liv er dog en højst mærkværdig historie”.
Kaffe og kage kun 20 kr.

 

 

STUDIEKREDS 2017-18

Lad os tale om det
’Alting begyndte med at Gud talte’. Sådan begynder både Det gamle - og Det nye testamente. Et skaberord og Ordet, der taler til os. Derfor må vi også tale - svare og tale med hinanden om, hvad kristendommen er, og hvad den betyder for os.
I den kommende studiekreds vil vi læse samtalebogen ’Lad os tale om det’. Gennem litteraturen, bibelens fortællinger og salmer fører bogen os rundt i kristendommens verden. Til hvert kapitel i bogen er der tilføjet spørgsmål til en fælles samtale og eftertanke.
Jeg håber, mange vil være med i samtalen og deltage i studiekredsen.
I efteråret mødes vi følgende onsdage kl. 19.30 til 21.30:
Den 13. september, den 11. oktober og den 29. november.
Tilmelding og yderligere information:
Sognepræst Jakob Ulrik Hansen: 44 98 10 78

Bogens titel: Lad os tale om det. Forfatter: Gudmund Rask Pedersen. Forlag: Unitas Rorlag

KONCERT & FOREDRAG

Luther og musikken
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30

For Luther var musikken helt overordnet en guddommelig gave. Musikken spejlede Guds gode skabelse og havde bemærkelsesværdige virkninger.
Luther mente, at musik kunne glæde de bedrøvede, opmuntre de fortvivlede, neddæmpe et hadefuldt sind og fordrive Djævelen. Næsten al musik var gavnlig og god, mente Luther, men den var allerbedst, hvis den blev brugt til at prise Gud. På den måde blev der tæt forbindelse mellem musik og teologi.
Vi skal høre Stengård Kirkes kor, under ledelse af Birgitte Stage synge bearbejdelser af Luthersalmer.
Kurt Levorsen, vil ledsage koret og improviserer på kirkens orgel og Charlotte Dagnæs-Hansen fortæller om Luthers syn på musikken. 
Gratis adgang.

UNGDOMSGUDSTJENESTE

Torsdag den 2. november kl. 19.30

Det er ikke alene salmer, der beskriver åndelige overvejelser. Også moderne musik er fyldt med dybe tanker om, hvad det vil sige at være et menneske. Det er tit på en anden måde end de gamle salmer fra salmebogen. Ved denne gudstjeneste er det ikke os, der skal synge, men i stedet musikvideoers fortælling om kristendommen.KONCERT

Koncert med Grundtonen
Torsdag den16. november kl. 19.30 
Gratis entré.

Grundtonen er et komponistkollektiv, der består af Rune Solvang og Martin Thaning Petersen, som holder koncerter med egen musik. De opfører selv deres musik, og koncerten vil som sædvanlig blive en spændende blanding af helt nyskrevne kompositioner og ”gamle klassikere”. Læs mere.

Kalender

22okt kl. 10:00

Højmesse ved Ove Winther

 

22okt kl. 10:00
23okt kl. 13:30

Gavstrikkerne

 

GAVSTRIKKERNE

 

Vi mødes mandage kl. 13.30-15.30 i Stengård Kirkes Havestue.

 

Har du …

23okt kl. 13:30
25okt kl. 09:30

Sutter & Salmer (aldersopdelt i tre hold)

SUTTER & SALMER

Efterårssæsonen begynder 23. august 2017

Kom på onsdag-formiddage i …

25okt kl. 09:30
25okt kl. 14:00

Ældrekredsen

Ældrekreds

Efter sommerferien begynder ældrekredsen igen d. 23. august. Vi mødes …

25okt kl. 14:00
25okt kl. 19:00

Offentligt menighedsrådsmøde

 

25okt kl. 19:00
26okt kl. 11:00

Iværksætterne

IVÆRKSÆTTERNE

Torsdage (ulige uger) kl. 11-14

Iværksætterne er en kreds af damer, der …

26okt kl. 11:00
26okt kl. 19:30

Koncert og foredrag "Luther og musikken"

Koncert og foredrag "Luther og musikken" 

Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30

 

For Luther …

26okt kl. 19:30
27okt kl. 17:00

Halloween for børn ved Jakob Ulrik Hansen

Halloween i Stengård Kirke

Fredag d. 27. oktober kL. 17.00-18.00

 

Familiegudstjeneste …

27okt kl. 17:00
29okt kl. 10:00

Reformationsgudstjeneste ved Jakob Ulrik Hansen

 

29okt kl. 10:00
30okt kl. 13:30

Gavstrikkerne

 

GAVSTRIKKERNE

 

Vi mødes mandage kl. 13.30-15.30 i Stengård Kirkes Havestue.

 

Har du …

30okt kl. 13:30
01nov kl. 09:30

Sutter & Salmer (aldersopdelt i tre hold)

SUTTER & SALMER

Efterårssæsonen begynder 23. august 2017

Kom på onsdag-formiddage i …

01nov kl. 09:30
01nov kl. 13:30

Andagt på Møllegården kl. 13.30 ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

01nov kl. 13:30

Se videre i kalenderen her