GLADSAXEDAGEN

Lørdag den 25. august fra kl. 13-17

Folkekirkens lokale kirker i Gladsaxe kommune vil igen i 2018 deltage i Gladsaxedagen ved Rådhuset.
Præster og frivillige fra menighedsrådene er klar på informationsgade og uddeler foldere om kirkernes arbejde. I kirkernes fælles stand kan man hente oplysninger om vores aktiviteter, besvare quizspørgsmål og få en snak over en kop kaffe.
Vi glæder os til at møde kommunens borgere på Gladsaxedagen

KONCERT

Torsdag den 6. september kl. 19.30

Bluegrass Boulevard er et århusiansk orkester, som spiller bluegrassmusik i kirker; men de har også optrådt flere gange på Tønder Festival.
Bluegrassmusik er et samspil mellem glad, ”cowboyagtig” musik med bl.a. banjo, og de melankolske og triste tekster, som ofte har et kirkeligt islæt. Der er både beskrivelser af den lokale landsbykirke og bibelske beretninger.
Koncerten har fri entre.

AFTENTUR TIL DYSSEGÅRDSKIRKEN

Tirsdag den 18. september kl. 19:30
Afgang fra Stengård Kirke kl. 18:50
 
Både i nye og gamle kirkerum er der noget, som øjet kan hvile på. Billeder og skulpturer i kirken, der er med til at fortælle kristendommens budskab. I Dyssegårdskirken finder man blandt andet skulpturer og glasmosaikker af Peter Brandes. Det er kunst med et stærkt udtryk, som præger gudstjenester og øvrige handlinger i kirken. Sognepræst Thue Petersen vil vise os rundt og fortælle om kirkens kunst og om det forhold, der er mellem kunstens poetiske og gudstjenestens samlende udtryk.
Undervejs på aftenturen får vi lejlighed til at tale om, hvad vi ser - ikke mindst ved den afsluttende kop kaffe eller te.

Bemærk: Vi mødes kl. 18:50 foran Stengård Kirke. Sammen kører afsted med S-tog. Vi er tilbage på Stengård Station ca. kl 22.
Tilmelding på Stengård Kirkekontor 44986006 eller her Husk rejsekortet!

Med venlig hilsen - og på gensyn - Sognepræst Jakob Ulrik Hansen

KONFIRMANDUNDERVISNING

September er konfirmandopstart
I 8. klasse er der mulighed for konfirmandundervisning. Alle med bopæl i Stengård sogn, og unge, der går på skoler beliggende i sognet, får tilbud om at blive konfirmeret i Stengård Kirke. Konfirmationen er en bekræftelse af dåben, en gentagelse af Guds velsignelse af barnet. Derfor skal man være døbt for at blive konfirmeret. Hvis man ikke er døbt endnu, er det ingen hindring. Man kan sagtens begynde på undervisningen i september. Alle er velkomne. En stor flok konfirmander bliver døbt i starten af året ved en særlig konfirmand-dåbsgudstjeneste.
Vi mødes og forbereder os sammen én eftermiddag om ugen. Man går ”til præst” enten om tirsdagen eller om torsdagen. Læs mere her

STUDIEKREDS

Studiekreds 2018-2019

I denne sæson begynder en ny studiekreds om film og filmens verden. Udgangspunktet er samtalebogen ”Sådan set” af Gudmund Rask Pedersen - om film, kristendom og menneskeliv. I studiekredsen vil vi tale om livets store spørgsmål, som de udtrykkes i film. Bogen omhandler forskellige film; nogle af dem kan ses ved filmaftenerne i Stengård Kirkes Cinema Paradiso i løbet af året i sæsonen.
Alle er velkommen til at deltage i studiekredsen.
I efteråret mødes vi følgende onsdage kl. 19.30 til 21.30 i kirkens havestue: Den 12. september, den 10. oktober og 14. november.
 
Tilmelding og øvrig information: Jakob Ulrik Hansen her  23325294
NB. Bogen kan bestilles og købes hos boghandleren.
 

SCHUBERT-KONCERT

Torsdag den 20. september kl. 19.30 solokoncert med pianisten Rune Solvang  

Rune Solvang spiller mange koncerter, bl.a. med Trio Svedano, deriblandt med egne værker. Han optræder også med jazz og rock, og ikke mindst som komponist og pianist i Komponistforeningen Grundtonen.

 

 

SUTTER & SALMER efteråret 2018 (babysalmesang)

SUTTER & SALMER
Efterårssæsonen begynder 15. august 2018

Kom på onsdag-formiddage i Stengård Kirke og oplev musikkens poetiske univers sammen med dit barn.
Vi synger salmer, nye og gamle børnesange, rim og remser.
Musikpædagog, Susanne Wittrup Andersen, spiller og synger med børn i alderen 0 - ca. 12 mdr.
Vores onsdag-formiddage er som ”åben kirke”. Du og dit barn er altid velkomne til at deltage i salmesangen både i et kort og et længere forløb.
Holdene begynder onsdag den 15. august, men I kan sagtens tilmelde jer på ethvert tidspunkt.
For alle hold er der afsluttende babygudstjeneste onsdag den 28. november kl. 10.
 Inden du møder første gang i denne sæson, skal du melde dig til Sutter & Salmer her.
Susanne giver musik- og rytmikundervisning i kirkerummet i følgende aldersopdelte grupper:
Onsdag kl. 9.30- 10.15: børn fra 0-6 mdr.
Onsdag kl. 10.15-11.00 børn fra 6-8 mdr.
Onsdag kl. 11.15-12.00 børn fra 8-12 mdr.
Før og efter undervisningen er der kaffe og te og mulighed for leg og hygge med børnene i kirkens dåbsværelse.
 

 

 

 

SANGTUSIASTERNE SYNGER

Sangtusiasterne
Er du sangentusiast? Så er du helt automatisk en del af Sangtusiasterne, hvis du møder op de eftermiddage, hvor vi sidder og synger i havestuen. (Indgangen er den store dør modsat tårnet, hvor man også går ind til kirkens store sal. Derefter går man ned ad den runde trappe).
Eftermiddagene står kirkens organist Birgitte Stage for, og hun vælger de fleste sange. Resten er ønsker fra alle, der har sange, de vil synge. Sangene kan være fra Højskolesangbogen eller mange andre steder fra: Kai Norman Andersen er altid repræsenteret med mindst én sang, gamle revyviser finder vej – og sange der overrasker: Man kender omkvædet af en sag; men hvordan er det nu verset er?
Sangtusiasterne udvikler sig nogle gange til et rigtigt sangværksted, hvor vi finder ud af, at der findes flere melodier til én sang. I år har vi f.eks. sunget de melodier, der hørte til ”Velkommen i den grønne lund”, før Erik Grips melodi kom til (efter at vi havde sunget Grips melodi, selvfølgelig). Mange sange har en hel lille historie, som kan være spændende at dykke ned i, og de historier kommer der gerne en eller to af pr. gang.
De sange, vi ikke kender, spiller Birgitte lige igennem et par gange først – Vi øver dem ikke som i et kor: dette er en sangeftermiddag så vi springer entusiastisk ud i sangen.
SÅ: Hvis du vil være med til at synge en skøn buket af vidunderlige sange, så kom endelig og vær med nedenstående torsdage i 2018 kl. 14.30 – 15.30 i havestuen:

6. september
4. oktober
1. november
6. december
På glædeligt genhør
Organist Birgitte Stage

STENGÅRD KIRKES FØDSELSDAG

Søndag den 9. september kl. 11.00

Vi vil gerne invitere dig og din familie til at fejre Stengård Kirkes fødselsdag. Vi har pyntet kirken op og begynder med en særlig musikgudstjeneste, hvor Susanne Wittrup, lærer på Sutter & Salmer-holdene, også kommer og spiller og synger med os.
Efter gudstjenesten er der fødselsdagskage og frokost fra den store havegrill,
kæmpe hoppeborg, Ramasjang mysterium-løb.
Kl. 13.00 får vi besøg af teatergruppen: TRIOfabula, der vil opføre et musikteater om ”David - superhelt i krig og kærlighed”

CAFE STENGÅRD FOREDRAG

Kristendommen ifølge Naser Khader
Tirsdag den 11. september 2018
Kl. 19.30-21.30

Naser Khader fortæller: ”Skulle det komme dertil, så har præsten Søren Krarup allerede tilbudt at døbe mig, og jeg indrømmer, at jeg har stor sympati for den kristne Gud, fordi han ikke straffer en ærlig tvivler - og en ærlig tvivler er, hvad jeg er, religiøst set, og derfor må Krarup vente ved sin døbefond lidt endnu. Dog har min store interesse for religiøse spørgsmål ført mig langt omkring i kristendommen, og i dette foredrag fortæller jeg med udgangspunkt i min egen religiøse proces som muslim om, hvad jeg har set på min vej gennem danskernes kristendom”. Gratis entré.


SOGNEEFTERMIDDAG

Onsdag den 12. september kl. 14-15.45
Et krigsbarn på flugt
Foredrag ved Tove Udsholt

Tove er et af de børn, som under 2. verdenskrig blev gemt hos plejefamilier eller på børnehjem, da forældrene forsøgte at flygte. Tove var tre år, da hun i oktober 1943 sammen med sin mor m. fl. tilbragte fire-fem nætter på et høloft i Gilleleje på flugt fra tyskerne. Moderen kom i god behold til Sverige, men Tove blev hos en fiskerfamilie i Gilleleje.

MENIGHEDSMØDE

Søndag den 23. september 2018

Menighedsrådet inviterer til det årlige, lovpligtige menighedsmøde umiddelbart efter højmessen
Velkommen til nogle hyggelige, informative og forhåbentlig gensidigt inspirerende timer
Inden mødet serveres en let frokost, når vi kommer til kaffen, starter mødet med følgende punkter på dagsordenen:
* Formandens beretning om menighedsrådets arbejde i det sidste år
* Kirkens regnskab og budget
* Kommentarer, spørgsmål og forslag fra salen
Kom og vær med - kom og stil spørgsmål – kom og giv os i menighedsrådet en tilbagemelding på vores arbejde.
Vi håber, at rigtig mange fra Stengård Sogn vil deltage i mødet.

SKIBET ER LADET MED KLOKKER & MUSIK & SANG

Af Johan Pedersen

Fredag den 28. september kl. 17

Hop om bord, alle børn i børnehavealderen og jeres familier! Tag bare jeres søskende og venner med. Vi mødes i Våbenhuset og ”sejler” til: En havn med musik og sang og en havn med en levende fortælling. Kommer I lige fra børnehaven, er der saftevand og grønne snacks klar fra kl. 16.30. Vi får lasagne og is i kirkens Multisal. Pris: 20 kr. per voksen og 10.- per barn. Børn under tre år er gratis.

UNGDOMSKOR

Ungdomskorene er åbne for tilgang:

Har du lyst til at synge?
Er du mellem 8 og 10, kan du synge med i Spirekoret, og
er du 11 eller 12, kan du synge med i Juniorkoret.
Er du over 12, kan du komme til optagelsesprøve til Stengård kirkes Pigekor. Se mere her

AFTENKORET

Kom og syng med i Aftenkoret
– efter aftensmaden og før TV-avisen

Vi synger en time fra kl. 19 til 20 en gang om måneden.
Enhver synger med ”sit næb” under kyndig ledelse af korleder (og organist) Birgitte Stage.

Vi synger mest pop – med gode melodier. F.eks. har vi sunget ”Ud under åben himmel”,
”Annie’s Song”, ”Du kom med alt hvad der var dig”, ”Drømmende dage”, ”Linedanser”, ”With a little help from my friends”, og ved øvegangen i november varmer vi op til julen med julemusik og slutter af med julehygge i form af medbragt kage og kirken gir kaffe og te.
Vi synger også lidt gospel: Vi havde en meget sød melodi, der hed ”Go now in peace”.

Ret mange af sangene er med lidt flere stemmer, men de er ikke sværere, end at alle kan være med, for vi øver det hele grundigt, og der er det gode ved at synge i kor, at jo mere vi synger og øver sangene, desto bedre bliver vi til det.

Efter sommerferien mødes vi følgende onsdage:
12. september
10. oktober
14. november
Vi sidder i kirkens sideskib, så vi kommer ind ad den almindelige indgang til kirken.

Kom og prøv – du kan kun blive i trallende godt humør. 

Venlig hilsen
Aftenkoret og Birgitte

STENGÅRD KIRKES LÆSEKREDS

Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 15 i Stengård Kirkes Havestue
Kom til en hyggelig læsekreds, hvor vi taler om de spændende bøger, vi læser.
Første gang er tirsdag den 4. september.
Bøgerne bliver lånt på biblioteket, og du får udleveret månedens bog ved fremmøde i læsekredsen eller på kontoret.
Vil du høre mere, kan du henvende dig til Eva Michaelsen, tlf. 26149175
Vi glæder os til at se dig. 

IVÆRKSÆTTERNE

Vi mødes torsdage ulige uger kl. 11-14 i Stengård Kirkes Havestue
Iværksætterne er en kreds af damer, der hver anden uge (ulige uger) mødes og diskuterer aktuelle emner i vores samfund.
Kredsen inviterer af og til personer for at hører om særlige emner.
Møderne afsluttes hver gang med en hyggelig frokost.
Har du lyst til at høre mere om iværksætterne, kan du kontakte
Lis Sander-Jensen: tlf. 44983043.
Vi mødes september-maj.
 

Kalender

19aug kl. 10:00

Højmesse ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

19aug kl. 10:00
20aug kl. 13:30

Gavstrikkerne

 

GAVSTRIKKERNE

 

Vi mødes mandage kl. 13.30-15.30 i Stengård Kirkes Havestue.

 

Har du …

20aug kl. 13:30
22aug kl. 09:30

Sutter & Salmer (babysalmesang)

SUTTER & SALMER

Efterårssæsonen begynder august 2018

 

Kom på onsdag-formiddage i …

22aug kl. 09:30
22aug kl. 14:00

Ældrekredsen

Ældrekredsen

Åbent hus onsdage eftermiddage kl. 14-16 i Havestuen

Kan du lide at synge? …

22aug kl. 14:00
25aug kl. 11:00

Dåbsgudstjeneste ved Jakob Ulrik Hansen

 

25aug kl. 11:00
25aug kl. 13:00

Gladsaxedagen

Gladsaxedagen 2018

Lørdag den 25. august fra kl. 13-17.

Folkekirkens lokale kirker i …

25aug kl. 13:00
26aug kl. 10:00

Højmesse ved Jakob Ulrik Hansen

 

26aug kl. 10:00
27aug kl. 13:30

Gavstrikkerne

 

GAVSTRIKKERNE

 

Vi mødes mandage kl. 13.30-15.30 i Stengård Kirkes Havestue.

 

Har du …

27aug kl. 13:30
29aug kl. 09:30

Sutter & Salmer (babysalmesang)

SUTTER & SALMER

Efterårssæsonen begynder august 2018

 

Kom på onsdag-formiddage i …

29aug kl. 09:30
29aug kl. 14:00

Ældrekredsen

Ældrekredsen

Åbent hus onsdage eftermiddage kl. 14-16 i Havestuen

Kan du lide at synge? …

29aug kl. 14:00
29aug kl. 19:00

Det offentlige menighedsrådsmøde er aflyst

 

29aug kl. 19:00
30aug kl. 11:00

Iværksætterne

 

Vi mødes torsdage ulige uger kl. 11-14 i Stengård Kirkes Havestue

Iværksætterne er en …

30aug kl. 11:00

Se videre i kalenderen her