JULENS GUDSTJENESTER

Gudstjeneste for børn den 24. december kl. 11.00
Ved Karen-Lisbeth Gøricke
     
Gudstjeneste den 24. december kl. 13.30
Ved Ove Winther

Gudstjeneste den 24. december kl. 15.00
Ved Jakob Ulrik Hansen
     
Højmesse juledag den 25. december kl. 10
Ved Ove Winther
     
Julesangs-gudstjeneste Anden juledag den 26. december kl. 10
Ved Karen-Lisbeth Gøricke
        
Højmesse Julesøndag den 30 december kl. 10
Ved Jakob Ulrik Hansen
     
Nytårsgudstjeneste den 1. januar 2018 kl. 14
Ved Karen-Lisbeth Gøricke
      

FOREDRAGSAFTEN


Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00-21:00
Ud af intet - foredrag med billedkunstneren Peter Callesen

Peter Callesen har i de senere år hovedsageligt arbejdet med det hvide papir, ofte blot et A4-ark, som udgangspunkt for store eksistentielle emner som livet, døden, troen, tvivlen og opstandelsen. Ud af papiret skærer han silhuetter, som transformeres til små fantastiske 3-dimensionelle figurer, som ofte står i kontrast til den silhuet, som de efterlader. Peter Callesen vil præsentere os for sine mange værker samt fortælle om tilblivelsen og tankerne omkring værkerne.
Peter Callesen er født I Herning i 1967. Han har studeret kunst på Det Jyske Kunstakademi og på Goldsmiths College i London. Hans værker udstilles rundt om i verden på gallerier og museer. I 2009-10 skabte han bl.a. museumsudstillingen “Ud af Intet”. Peter Callesen modtog i 2009 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og i 2010 Akademiets Eckersberg Medalje

 

 

STUDIEKREDS 2018-2018


I denne sæson forholder vi os i studiekredsen til filmens verden. Udgangspunktet er samtalebogen ”Sådan set” af Gudmund Rask Pedersen - om film, kristendom og menneskeliv.
Selv om vi allerede er i gang, kan man sagtens springe på og deltage i studiekredsen.
I foråret mødes vi følgende onsdage kl. 19.30 til 21.30 i kirkens havestue: Den 9. januar, den 6. februar og den 6. marts.
 
Tilmelding og øvrig information: Jakob Ulrik Hansen mail 23325294
NB. Bogen kan bestilles og købes hos boghandleren.

SUTTER & SALMER foråret 2019 (babysalmesang)

Forårssæsonen begynder den 9. januar 2019

Kom på onsdag-formiddage i Stengård Kirke og oplev musikkens poetiske univers sammen med dit barn.
Vi synger salmer, nye og gamle børnesange, rim og remser.
Musikpædagog, Susanne Wittrup Andersen, spiller og synger med børn i alderen 0 - ca. 12 mdr.
Vores onsdag-formiddage er som ”åben kirke”. Du og dit barn er altid velkomne til at deltage i salmesangen både i et kort og et længere forløb.
Holdene begynder onsdag den 9. januar, men I kan sagtens tilmelde jer på ethvert tidspunkt. Holdene holder fri uge 7, uge 16 og 18.
For alle hold er der afsluttende babygudstjeneste onsdag den 19. juni kl. 10.
Inden du møder første gang i denne sæson, skal du melde dig til Sutter & Salmer her  .
Susanne giver musik- og rytmikundervisning i kirkerummet i følgende aldersopdelte grupper:
Onsdag kl. 9.30- 10.15: børn fra 0-6 mdr.
Onsdag kl. 10.15-11.00 børn fra 6-8 mdr.
Onsdag kl. 11.15-12.00 børn fra 8-12 mdr.
Før og efter undervisningen er der kaffe og te og mulighed for leg og hygge med børnene i dåbsværelset.

 

 

 

 

JULESANGS-GUDSTJENESTE

Julesangsgudstjeneste den 26. december kl. 10

Anden Juledag skal vi mødes til en lidt anderledes gudstjeneste.
Vi har sangen i centrum og synger flere af julens dejlige salmer, som vi ellers ikke når at synge.
Vi lærer også nyere julesalmer at kende.

JULETRÆSSALG

Traditionen tro sælger FDF Bagsværd-Stengård juletræer ved Stengård Kirke.
Vi begynder søndag den 2. december efter kirketid og holder åbent til kl. 16. Vi slutter lørdag den 22. december kl. 16, eller når vi ikke har flere træer.
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 16-18, lørdag kl. 10-16 og søndag efter kirketid-16.

MINIKONFIRMAND


Stengård Kirke tilbyder igen i 2019 et minikonfirmandforløb for elever i 3. klasser på Stengård skole og Den lille Skole.
Vi åbner kirkens døre for børnene og giver dem et kendskab til kristendommen. Børnene kommer på opdagelse i hele kirken – fra kælder til klokke - og undervisningen er bygget op omkring bibelens fortællinger, drama, leg i vores store Multisal, sang/musik, kreative aktiviteter og hyggeligt og sjovt samvær.
Vi mødes ti onsdage om eftermiddagen. Første gang er onsdag den 16. januar 2019.
Minikonfirmanderne medvirker ved Påskepastagudstjenesten, onsdag den 27. marts 2019, kl. 17.00. Her er forældre og søskende også velkomne.
Tilmelding her

NYTÅRSKONCERT MED KØBENHAVNS KANTATEKOR OG- ORKESTER

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.30

For 16. år i træk byder Københavns Kantatekor velkommen til vores forrygende nytårskoncert, som bringer blandt andet italienske operatoner og herlig wienerstemning.

Iklædt det vanlige feststemte humør og med masser af skøn musik vil koret sammen med de to solister, den fortryllende sopran Trine Bastrup Møller, tenoren David Danholt samt pianisterne Jørgen Ellegård Frederiksen og Erik Kolind, sørge for en fornøjelig og sprudlende koncert, hvor vi byder det nye år velkommen med manér.
Torben H. S. Svendsen svinger dirigentstokken og optræder som særdeles veloplagt konferencier. Og koncerterne afsluttes som altid med et glas champagne til alle!

Entre 100,- kr. Billetter kan købes fra mandag d. 3. december hos Bagsværd Boghandel Bindeleddet 14-16: Billetter kan ikke bestilles eller lægges til side og der betales med kontanter og på beløbet (med lige penge).

Der kan også købes billetter på nettet via her, søg Stengård Kirke.

SOGNEEFTERMIDDAG

Sogneeftermiddag onsdag den 9. januar kl. 14.00 – 15.45 ved Tine Elisabeth Larsen
Åh, Indien - en rejse gennem historie, religion og natur


I foredraget hører vi om Indiens årtusindlange historie, hinduismen og landets maleriske natur og imponerende bygningsværker. Vi begynder i Kolkata der med sine mange smukke bygninger fortæller om briternes tilstedeværelse i Indien. Det viser sig, at der også er forbindelser til Danmark.

ÆLDREKREDSEN

Åbent hus onsdage eftermiddage kl. 14-16 i Havestuen
Kan du lide at synge?
I Ældrekredsen holder vi meget af sang, musik og gode historier.
Vi synger efter Højskolesangbogen og har fremstillet eget hæfte med sange og viser.
En præst fra kirken deltager og sætter en livlig samtale i gang.
Der er oplæsning og altid kaffe og kage.

Du er hjertelig velkommen i Ældrekredsen.

Yderligere oplysninger fås hos kirkens præster.
Se flyers med datoerne i våbenhuset.

Få mere information om hjælp til transporten til ældrekredsen på kirkekontoret. Tlf. 44 98 60 06.
Foråret 2019:
(9. januar -Sogneeftermiddag), 16. januar, 23. januar, 30. januar, 6. februar, (20. februar Sogneeftermiddag), 27. februar, 6. marts, (13 marts - Sogneeftermiddag), 20. marts, 27. marts, 3. april, 10. april, 1. maj, 8. maj, 15. maj, 22. maj, 12. juni .

Kalender

16dec kl. 10:00

Højmesse ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

17dec kl. 13:30

Gavstrikkerne

 

GAVSTRIKKERNE

 

Vi mødes mandage kl. 13.30-15.30 i Stengård Kirkes Havestue.

 >

20dec kl. 11:00

Iværksætterne

 

Vi mødes torsdage ulige uger kl. 11-14 i Stengård Kirkes Havestue

Iværksætt >

20dec kl. 15:00

Julegudstjeneste på Møllegården ved Jakob Ulrik Hansen-Stengård kirkes Pigekor medvirker

 

23dec kl. 10:00

Højmesse ved Jakob Ulrik Hansen

 

24dec kl. 11:00

Julegudstjeneste for børn ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

24dec kl. 13:30

Julegudstjenste ved Ove Winther

 

24dec kl. 15:00

Julegudstjeneste ved Jakob Ulrik Hansen

 

Se videre i kalenderen her