RESULTAT AF VALGFORSAMLING 2020

Ved valgforsamlingen tirsdag den 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet i Stengård Sogn:

 

Thomas Trandbohus

Bodil Elisabeth Nielsen

Pia Lebeck Frederiksen

Annette Mørkeberg

Per Bjerregaard Knudsen

Hanne Bente Ougaard

Bo Hyttel-Sørensen

Karsten Kolind

Eva Michaelsen

Svend Ove Kragh Wisbøl

Anne Benedicte Juul

Anna Grethe Olsen

Torben Winther Nielsen

 

Suppleanter:

Inge Nielsen

Torben Ryhede

SKU- STENGÅRD KIRKES UNGDOMSGUDSTJENESTE

1. oktober kl. 19.00

Kirken kaldes Guds hus. Det er i kirken mennesker beder og lovsynger Gud.
Men hvor og hvordan er Gud inde i kirkerummet? Hvordan er det, vi mennesker møder Gud i kirken.
Efter gudstjenesten er der ikke kirkekaffe men sodavand.

BUSK-GUDSTJENESTE

Søndag den 25. oktober kl. 10

Busk står for børn, unge, sogn og kirke. Gudstjenesten vil derfor være et samarbejde med sognets grønne pigespejdere. Søndagens tema er om trofast, kærlighed og tillid. 

Netop hvad fællesskaber lever af!

 

 

KONCERT

Koncert med Grundtonen
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
Grundtonen er et komponistkollektiv, der består af Rune Solvang og Martin Thaning Petersen, som holder koncerter med egen musik. De opfører selv deres musik, og koncerten vil som sædvanlig blive en spændende blanding af helt nyskrevne kompositioner og ”gamle klassikere”. Oftest er instrumenterne meget varierede som f.eks. da de spillede på balloner, stanniol og glas - eller hvad med lydgivende genstande fra dagligdagen …
Grundtonen har eksisteret siden 2003 og har næsten som et husorkester haft Stengård Kirke som deres faste base og laboratorium for nye eksperimenter. Det er blevet til to koncerter i Stengård Kirke næsten hvert år lige siden. Selv ikke landets sundhedskrise kunne stoppe de to herrer – selvfølgelig indenfor givne retningslinjer. Glæd jer til endnu en inspirerende koncert. Fri entré.

"Koncerten er støttet af KODA Kultur"

HALLOWEEN

Fredag den 30. oktober

Kom udklædt i kirke og husk en lommelygte, så du kan finde vej gennem de mørke underjordiske gange. Heksene følger dig rundt, og der venter aktiviteter om lys og mørke.

SOGNEEFTERMIDDAG

Onsdag den 11. november kl. 14
Om Leonora Christina
Ved Anders Tangaa Jensen

Leonora Christina – heks eller heltinde?
Få kvinder i Danmarkshistorien har haft så omskifteligt et liv som kongedatteren Leonora Christina, forfatteren til Danmarks første selvbiografi ”Jammersminde”. Fra Christian den 4.´s feterede yndlingsdatter til landsforræderen Corfitz Ulfeldts fængslede hustru. Hendes eftermæle har været omtrent lige så turbulent som hendes liv, og historien om kongedatteren er i det hele taget ”værdigt en roman” som hun også selv gav udtryk for. Tag med på en rejse fra Københavns Slots fløjlsgemakker til Blåtårns stinkende fangehul onsdag den 11. november 2020 kl. 14.00 hvor Anders Tangaa Jensen, sognepræst i Grevinge, vil fortælle om Leonora Christina liv og eftermæle ved Stengård Kirkes sogneeftermiddag. Fri entré

STENGÅRD KIRKES BØRNE-OG UNGDOMSKOR


Har du lyst til at synge? Er du mellem 8 og 10 kan du synge med i Spirekoret. Er du 11 eller 12, kan du synge med i Juniorkoret. Er du over 12, kan du komme til optagelsesprøve til Stengård Kirkes Pigekor.

Spirekoret øver torsdage kl. 16 – 16.50, og der er ikke optagelsesprøve. De, der har lyst, mødes et kvarter før til saftevand. Piger, der gik i Spirekor sidste sæson, og som i mellemtiden er fyldt 11 år, begynder automatisk i Juniorkoret denne sæson. Vi begynder torsdag d. 17. september kl.16

Juniorkoret øver tirsdage kl. 16 – 16.50. De, der har lyst, mødes et kvarter før til saftevand. Der er ikke optagelsesprøve til Juniorkoret.Piger, der gik i Juniorkoret sidste år, og som stadig er under 11 år, fortsætter i Juniorkoret. Piger, der er fyldt 12 år, kan søge optagelse i Pigekoret. Vi begynder tirsdag d. 8. september kl. 16 Vi synger alt muligt f. eks. rytmiske sange, pop, danske sange, salmer og kanons. Udover at synge er vi i gang med en masse andet: Vi danser – mest mens vi synger til, lærer om noder så de kan hjælpe os med at lære sange hurtigere, og lærer hvordan det er at optræde:Til jul skal vi optræde med en minimusical om da Jesus blev født. Indimellem synger vi med til gudstjenester, og så plejer vi at være med til en del af Pigekorets sommerkoncert. 

Stengård Kirkes Pigekor synger et meget varieret repertoire: fra rytmisk og pop over danske sange til klassisk. Vi er også sangere til gudstjenesterne og skiftes til at komme. Det får vi løn for. Derfor er der optagelsesprøve til Pigekoret. Har man ikke gået i et af børnekorene først, skal man være mindst 13 år for at gå til optagelsesprøve. Pigekoret øver tirsdage kl. 17-19 (de ældste til 20).Vi synes, det vil være mega-hyggeligt, hvis du vil være med - og tag endelig dine veninder med.

KONCERT

Jazzkoncert torsdag den 15. oktober kl. 19.30

Bottos Jazz Band er et velspillende jazzband, som tog sin start i nullerne. Repertoiret blev større og større - men først i 2010 gik bandet på scenen for første gang og begejstrede deres publikum. Det, der kendetegner orkesteret, er en dynamisk spillestil med et repertoire, der spænder fra traditionel jazz, New Orleans og swing til dixie; alt sammen under den kategori man kalder ”Happy Jazz”. Bottos Jazz Band har gjort sig kendt som et fantastisk live band, hvilket må skyldes den enorme glæde og intensitet, de spiller og møder publikum med. Bottos Jazz Band - syv mands besætning - spiller op med de bedste retter fra jazz-kogebogen: 

Erling Jakobsen....Trombone + Vokal 
Torben Muller......Trompet + Vokal 
Charles Nielsen....Klarinet + Vokal 
Gert Elze..............Tenorbanjo 
Finn Appeldorff...Kontrabas 
Poul Erik Waltz...Trommer 
Peter Bottos.......Piano

SOGNEEFTERMIDDAG

Om min far Aksel Schiøtz
Onsdag den 21. oktober kl. 14
Gratis entré

Annette Schiøtz, datter af sangeren Aksel Schiøtz, fortæller om sin far, hans barndom og ungdom og hvordan han blev et symbol på danskernes modstandsbevægelse under Anden Verdenskrig. Han sang sig igennem krigen. Gennem oplæsninger fra selvbiografien "Kunst og Kamp” og gennem hans mange indspilninger af danske sange lærer vi ham at kende. Der var opture og nedture, lukkede grænser og sygdom, men altid var det sangen, der bar ham igennem livet.Vi skal også synge sange fra Højskolesangbogen.Annette Schiøtz er uddannet cand. mag. i engelsk og har sunget og undervist i sang og musik hele livet.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

Søndagdag den 1. november kl. 14

Søndag den 1. november er allehelgensdag. Eftermiddagsgudstjenesten kl. 14 ved præst Karen-Lisbeth Gøricke er en særlig allehelgensgudstjeneste tilrettelagt for dem, der har mistet en af deres kære inden for det sidste år. Navnene på dem, som vi har taget afsked med i det forløbne år, siden den 1. oktober 2019, nævnes ved navn i gudstjenesten.  

Før og under 1. salme kan man tænde lys i vores lysglobe for dem, man mindes. Vi skal synge dejlige salmer, høre cellospil, og evangeliets trøsterige ord bliver læst og forbundet med en kort prædiken.

Efter gudstjenesten får vi lejlighed til at mødes med hinanden over kaffe, te og kage i kirkens hyggelige havestue.

 

 

TRE EFTERMIDDAGE OM SORG OG LIVSKRISER

Hverken sorg eller livskriser kommer noget menneske uden om. I et interview beskrev Johannes Møllehave sorgen, efter han havde mistet sin kone. Sorg er ikke sygdom, men den pris vi betaler for, at et menneske har været vigtig for os.
Sorg er kærlighed, sådan som den ser ud i den elskedes fravær. Sorg er udtryk for betydning. Man sørger ikke over tabet af et menneske, der var ligegyldigt for én. Man sørger, fordi man har elsket. Sorg er kærlighedens pris. Spørg bare den sørgende, om hun ville have undværet at kende den mand, hun har mistet til fordel for nu at have været sparet for sorgen og smerten? Siger hun ja, vil vi straks konkludere, at hun og manden sikkert har levet som hund og kat. Læs mere her

STUDIEKREDS 2020-2021

I efteråret begynder en ny studiekreds i Stengård Kirke. Udgangspunktet for kredsen er samtalebogen Låneord af Gudmund Rask Pedersen. Bogen handler om litteratur, kristendom og menneskelivet. Den tager udgangspunkt i bevidstheden om, at når vi ønsker at udtrykke vigtige værdier i livet, må vi låne ord. Låne ord fra litteratur for at kunne udtrykke os; eller vi må låne Guds ord fra både Det gamle - og nye testamente. For intet menneske kan fortælle om sig selv uden at bruge ord udefra.   

Bogen er let at læse og samtidig inspirerende for diskussionen i studiekredsen. Alle er velkomne til at deltage i studiekredsen. Det er ikke nødvendigt at indkøbe bogen, for kirken har indkøbt et antal bøger til studiekredsens deltagere.

I efteråret mødes vi onsdag den 2. september, 7. oktober og 4. november kl. 19.30 til 21.30 i kirkens havestue.

Tilmelding og øvrig information: Jakob Ulrik Hansen juh@km.dk 23325294

 

 

MÅNEDENS SALME

Vi fortsætter med at have en månedens salme, som vi synger alle søndage i løbet af måneden. 

Salmen i september er fra Kirkesangbogen: ” Morgensol over Øresund” med tekst og musik af Anne Linnet.

I oktober er ligeledes fra Kirkesangbogen: ” For Herren lad os synge” med tekst af Johannes Johansen og musik af Erling Lindgren.

SANGTUSIASTERNE EFTERÅR

 

Koret og deres korleder må desværre væbne sig med tålmodighed, for vi holder orlov og begynder først i det nye år. Vi ses forhåbentlig ved nogle af kirkens øvrige tilbud indtil da.

Med venlig hilsen og på genhør

Birgitte Stage 

 

 

 

Se videre i kalenderen her

Kalender

22sep kl. 18:20

AFLYST Aftentur til Kirken i Ørestad

Aftentur til Kirken i Ørestad

Tirsdag den 22. september 19:30

 

Kirken i >

23sep kl. 09:30

Sutter & Salmer (babysalmesang)

SUTTER & SALMER - BABYSALMESANG

Efterårssæsonen begynder onsdag den 12. >

23sep kl. 14:00

Ældrekredsen

Ældrekredsen

Vi begynder ældrekredsen efter sommerferien. Den første dag er >

24sep kl. 11:00

Iværksætterne

Vi mødes torsdage ulige uger kl. 11-14 i Stengård Kirkes Havestue

 

Iværksætt >

26sep kl. 11:00

Dåbsgudstjeneste ved Ove Winther

 

27sep kl. 10:00

Højmesse ved Ove Winther

 

30sep kl. 09:30

Sutter & Salmer (babysalmesang)

SUTTER & SALMER - BABYSALMESANG

Efterårssæsonen begynder onsdag den 12. >

30sep kl. 14:00

Ældrekredsen

Ældrekredsen

Vi begynder ældrekredsen efter sommerferien. Den første dag er >

ÅBEN KIRKE

Stengård Kirke åbner dørene i dagtimerne, så man kan gå indenfor og nyde en stille stund i rummet. Vi sætter gadeskilte ud, når der er åbent. Giv dig selv tid og ro i kirken.

ALTERVIN

Altervinen i Stengård Kirke har i en del år været en god druesaft. Forsøgsvis uddeler vi portvin ved søndagens højmesser. Forsøgsordningen fortsætter frem til forsommeren 2020. 

SJÆLESORG

Sjælesorg er en samtale med en præst

Sjælesorg er omsorg for sjælen. Det er en mulighed for at tale med et andet menneske om det, som du går og tænker på. Sjælesorg er med andre ord en personlig og fortrolig samtale med en præst. Ind i mellem kan det være godt at få luft for bekymringer, sat ord på følelser eller drøfte spørgsmål om tro. Præster er gode til at lytte også til det som er svært. Ønsker du en samtale, så kontakt en af kirkens præster.

Sjælesorg.nu – eller ”Sjælesorg på nettet”, er en gratis chatfunktion, hvor du inden for bestemte tidsrum (du finder dem på forsiden) kan få en fortrolig samtale med en præst om lige netop det, der går dig på. Altså emner, som du gerne vil vende med et andet menneske, der er parat til at lytte.

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER MED MAIL

Hvis du vil kontakte Stengård Kirkes menighedsråd, præster eller kirkekontor med personfølsomme oplysninger, bl.a. i forbindelse med dåb, vielser og medlemskab af folkekirken, kan du bruge de enkelte links med " Send sikkert" under kontakter.
Du vil modtage svar fra os i din e-boks.