KONFLIKT

 

Konflikt rammer også Stengård Kirke.

Forligsmanden har udsat de varslede arbejdsstandsningerne og evt. lockout med 2 uger mere.
Strejken, der var varslet til den 4. april for visse medarbejdere i den offentlige sektor, kan iværksættes senest på femtedagen efter de 2 uger, den 6. maj.
Lockouten, der var varslet til den 10. april for en langt større medarbejdergruppe, kan iværksættes senest på femtedagen efter de 2 uger, den 12. maj. 

Hvis der bliver konflikt, kommer den også til at ramme Stengård Kirke. Flere medarbejdere ved kirken vil evt. blive lockoutet, og menighedsrådet forudser, at en eventuel konflikt kommer til at påvirke dele af det kirkelige liv, herunder afholdelsen af gudstjenester, dåb, bisættelser og begravelser, administration og meget mere.
 
Menighedsrådet håber ikke, at det kommer så vidt, da konflikten vil diktere, hvilke tjenester vi kan yde.
 
Bodil E. Nielsen
Formand for Stengård Sogns Menighedsråd

TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER

I slutningen af april og først i maj måned bliver et stor antal unge mennesker konfirmander i Stengård Kirke. Til alle jer konfirmander skal der lyde et stor tillykke med jeres konfirmation!  Også et tillykke til jeres forældre og familier. Vi tre præster - og alle i Stengård Kirke - vil gerne takke alle på vore seks konfirmandhold for tiden sammen med jer. Det var rart alt lære jer at kende, og vi håber på at møde jer ved andre lejligheder.

De bedste hilsner fra præsterne

Karen-Lisbeth, Ove og Jakob

 

 

 

SJÆLESORG

Sjælesorg er en samtale med en præst.
Sjælesorg er omsorg for sjælen. Det er en mulighed for at tale med et andet menneske om det, som du går og tænker på. Sjælesorg er med andre ord en personlig og fortrolig samtale med en præst. Læs mere

AFTENTUR TIL VEJLEÅ KIRKE

Onsdag den 9. maj kl. 19:30. Afgang fra Stengård Kirke kl. 18.15

Vejleå Kirke i Ishøj er en moderne kirke fra 1996. Den fremstår med et imødekommende, lyst og åbent arkitektonisk udtryk. Selve kirkerummet farves ikke mindst af Peter Brandes' glasmosaikker. Med tre grundfarver og deres komplementærfarver i hver af ruderne ses motiver fra det nye og gamle testamente.
Sognepræst Asta Gyldenkærne vil vise os rundt og fortælle om kirken og dens poetiske udtryk.

Ved aftenturen bliver der tid til at tale om det, vi har set ,over en kop kaffe eller te.
Bemærk: Vi mødes kl. 18:15 foran Stengård Kirke. Sammen kører afsted med S-tog. Vi er tilbage på Stengård Station ca. kl 22.
Tilmelding på Stengård Kirkekonto 44986006 (eller her) Husk rejsekortet!

Med venlig hilsen og på gensyn Sognepræst Jakob Ulrik Hansen

FRILUFTSGUDSTJENESTE I STENGÅRD KIRKES PARK

Mandag den 21. maj kl. 11 NB. Bemærk tidspunktet
Anden pinsedag

Efter nogle år med fælles gudstjeneste i provstiet vender vi tilbage til traditionen om at afholde en friluftsgudstjeneste i parken bag ved Stengård Kirke anden pinsedag. Efter gudstjenesten drikker vi kirkekaffe. Vi håber derfor på dejligt pinsevejr den dag. 

KONCERT

Ny musik med Grundtonen
Torsdag den 24. maj kl. 19.30

En spændende koncert med komponistgruppen Grundtonen. Her spiller unge musikere værker, de selv har komponeret, og ind imellem finder uropførelser sted.

Kalender

22apr kl. 10:00

Højmesse ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

22apr kl. 10:00
23apr kl. 13:30

Gavstrikkerne

 

GAVSTRIKKERNE

 

Vi mødes mandage kl. 13.30-15.30 i Stengård Kirkes Havestue.

 

Har du …

23apr kl. 13:30
25apr kl. 09:30

Sutter & Salmer (babysalmesang)

SUTTER & SALMER                           

Kom på onsdag - formiddage i Stengård …

25apr kl. 09:30
25apr kl. 14:00

Ældrekredsen

Ældrekredsen

Åbent hus onsdage eftermiddage kl. 14-16 i Havestuen

 

Kan du lide at …

25apr kl. 14:00
27apr kl. 10:00

Konfirmation ved Jakob Ulrik Hansen

 

27apr kl. 10:00
27apr kl. 12:00

Konfirmation ved Jakob Ulrik Hansen

 

27apr kl. 12:00
28apr kl. 11:00

Konfirmation ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

28apr kl. 11:00
28apr kl. 13:00

Konfirmation ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

28apr kl. 13:00
29apr kl. 10:00

Højmesse ved Ove Winther

 

29apr kl. 10:00
30apr kl. 13:30

Gavstrikkerne

 

GAVSTRIKKERNE

 

Vi mødes mandage kl. 13.30-15.30 i Stengård Kirkes Havestue.

 

Har du …

30apr kl. 13:30
02maj kl. 09:30

Sutter & Salmer (babysalmesang)

SUTTER & SALMER                           

Kom på onsdag - formiddage i Stengård …

02maj kl. 09:30
02maj kl. 13:30

Andagt på Møllegården kl. 13.30 ved Karen-Lisbeth Gøricke

 

02maj kl. 13:30

Se videre i kalenderen her