Menighedsrådet i Stengård Kirke

Her er en liste over navne på medlemmerne  i Menighedsrådet.


Stengård Sogns menighedsråd
Hvis du vil sende noget til menighedsrådet, som indeholder personfølsomme oplysninger kan du bruge nedenstående link. Du vil modtage svar fra os i din e-boks.
E-mail: Send sikkert

Formand 
Bodil Nielsen
E-mail: Bodilenielsen@gmail.com  

Næstformand
Per Bjerregaard Knudsen
E-mail: pbjknudsen@gmail.com

Kasserer
Hanne Bente Ougaard
E-mail:hanne@ougaard.dk

Kontaktperson
Pia Lebech Frederiksen
E-mail:pia@lebeckfrederiksen.dk

Kirkeværge;
Eva Michaelsen
E-mail: nem-em@webspeed.dk

Formand for valgudvalg:
Hanne Bente Ougaard
E-mail: hanne@ougaard.dk

Repræsentant i kirkegårdsbestyrelsen
Torben Winther Nielsen
E-mail: towinther@post.tele.dk

Anne Benedicte Juul
E-mail: anne.benedicte.juul@gmail

Karsten Kolind
E-mail: kolind@nanda.dk

Anna Grethe Olsen
E-mail: mailannagrethe@gmail.com

Torben Ryhede
E-mail: m.bjerre5@dadlnet.dk

Birte Sjöberg
E-mail: sjoeberg@hvid.com

Hannelise Spile
E-mail: h.spile@mail.tele.dk  

Bo Hyttel-Sørensen
E-mail: elseogbo@gmail.com

Sognepræst 
Karen-Lisbeth Hübertz Gøricke
E-mail: klg@km.dk

Sognepræst
Jakob Ulrik Hansen
E-mail: juh@km.dk   

Sognepræst
Ove Winther
E-mail: owh@km.dk  

Marian Bjerre
E-mail: mbjerre@dadlnet.dk

            

Menighedsrådsmøder

Møderne i 2019/2020 er følgende:

Onsdag den 22. januar, onsdag den 19. februar, onsdag den 18. marts, onsdag den 22. april, onsdag den 20. maj.   

Møderne foregår i kirkens Havestue og begynder kl. 19.00
Dagsorden og referat vil ligge i våbenhuset hhv. søndagen før og søndagen efter menighedsrådsmøderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.

 

 


Menighedsrådets udvalg

Aktivitetsudvalg
Ove Winther, Hannelise Spile, Bodil E Nielsen, Torben Winther Nielsen, Torben Ryhede og Anne Juul

Bygningsudvalg (kirkeudvalget)
Bo Hüttel Sørensen, Bodil E. Nielsen og Hannelise Spile

Diakoniudvalg
Karen-Lisbeth Gøricke, Bo Hüttel Sørensen, Hanne Ougaard, Anne Juul og
Pia Lebeck Frederiksen

Film-, foredrag- og turudvalg
Jakob Ulrik Hansen, Per Bjerregaard Knudsen, Torben Ryhede, Karsten Kolind og Marian Bjerre

Forretningsudvalg
Bodil E Nielsen, Per Bjerregaard Knudsen, Hanne Ougaard og præsterne

Sekretær: Heidi Hagendrup Andersen

Musikudvalg
Karen-Lisbeth Gøricke, Anna Grethe Olsen, Hanne Ougaard, Pia Lebeck Frederiksen og Birgitte Stage

Personalehåndbog/politik udvalg
Karen-Lisbeth Gøricke, Henning Grovermann, Birgitte Stage, Per Bjerregaard Knudsen, Bodil E. Nielsen

PR udvalg
Ove Winther, Hanne Ougaard og Hanne Henriksen

Valgudvalg
Formand: Hanne Ougaard
Pia Lebeck Frederiksen og Karsten Kolind

Visions-fokusudvalget Jakob Ulrik Hansen, Ove Winther, Karen-Lisbeth Gøricke, Per Bjerregaard Knudsen og Karsten Kolind

Repræsentant i Provstiets Diakoniudvalg
Hanne Ougaard, Karen-Lisbeth Gøricke

Repræsentanter i Provstiets Kirke - Skoletjeneste
Torben Ryhede, Hanne Ougaard, Karen-Lisbeth Gøricke