Menighedsrådet i Stengård Kirke

Her er en liste over navne på medlemmerne  i Menighedsrådet.

Formand
Bodil Nielsen
E-mail: Bodilenielsen@gmail.com  

Næstformand
Per Bjerregaard Knudsen
E-mail: pbjknudsen@gmail.com

Birte Sjöberg
E-mail: sjoeberg@hvid.com

Kontaktperson og kasserer
Anna Grethe Olsen
E-mail: mailannagrethe@gmail.com

Formand for valgudvalg:
Hanne Bente Ougaard
E-mail: hanne@ougaard.dk

Kirkeværge;
Eva Michaelsen
E-mail: nem-em@webspeed.dk

Repræsentant i kirkegårdsbestyrelsen
Torben Winther Nielsen
E-mail: towinther@post.tele.dk

Anne Benedicte Juul
E-mail: annebenedictejuul@gmail.com 

Bo Hyttel-Sørensen
E-mail: elseogbo@gmail.com

Hannelise Spile
E-mail: h.spile@mail.tele.dk 

Flemming Mellemgard
E-mail: fl@fhost.dk 

Torben Ryhede
E-mail: m.bjerre5@gmail.com

Pia Lebech Frederiksen
E-mail:pia@lebeckfrederiksen.dk
 
Karsten Kolind
E-mail: kolind@nanda.dk

Sognepræst 
Karen-Lisbeth Hübertz Gøricke
E-mail: klg@km.dk

Sognepræst
Ove Winther
E-mail: owh@km.dk  

Sognepræst
Jakob Ulrik Hansen
E-mail: juh@km.dk               

Menighedsrådsmøder

Møderne i 2018 er følgende:

Onsdag den 18. april, onsdag den 16. maj, onsdag den 20. juni (aflyst), onsdag den 29. august(aflyst), onsdag den 19. september, onsdag den 24. oktober, onsdag den 21. november.

Møderne foregår i kirkens Havestue og begynder kl. 19.00
Dagsorden og referat vil ligge i våbenhuset hhv. søndagen før og søndagen efter menighedsrådsmøderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.

 

 


Menighedsrådets udvalg

Bygningsudvalg (kirkeudvalget)
Bo Hüttel Sørensen, Bodil E Nielsen, Karsten Kolind og Hannelise Spile

Forretningsudvalg
Bodil E Nielsen, Per Bjerregaard Knudsen, Anna Grethe Olsen og præsterne
Sekretær: Karen Hoffritz

Valgudvalg
Formand: Hanne Ougaard
Pia Lebeck Frederiksen og Karsten Kolind

Aktivitetsudvalg
Ove Winther, Hannelise Spile, Bodil E Nielsen, Pia Lebeck Frederiksen, Torben Winther Nielsen, Torben Ryhede og Anne Juul


Film-, foredrag- og turudvalg
Jakob Ulrik Hansen, Per Bjerregaard Knudsen og Torben Ryhede

PR udvalg
Jakob Ulrik Hansen, Hanne Ougaard og Hanne Henriksen

Musikudvalg
Karen-Lisbeth Gøricke, Anna Grethe Olsen, Hanne Ougaard og Pia Lebeck Fredriksen

Diakoniudvalg
Karen-Lisbeth Gøricke, Bo Hüttel Sørensen, Hanne Ougaard, Anne Juul og
Pia Lebeck Fredriksen

Repræsentanter i Kirke - Skoletjenesten
Torben Ryhede, Hannelise Spile og Karen-Lisbeth Gøricke