Menighedsrådet i Stengård Kirke

Her er en liste over navne på medlemmerne  i Menighedsrådet.

Formand
Bodil Nielsen
E-mail: Bodilenielsen@gmail.com  

Næstformand
Per Bjerregaard Knudsen
E-mail: pbjknudsen@gmail.com


Anne Damgaard Bering
E-mail: Anne.D.Bering@gmail.com

Kontaktperson og kasserer
Anna Grethe Olsen
E-mail: mailannagrethe@gmail.com

Formand for valgudvalg:
Hanne Bente Ougaard
E-mail: hanne@ougaard.dk

Kirkeværge;
Eva Michaelsen
E-mail: nem-em@webspeed.dk

Repræsentant i kirkegårdsbestyrelsen
Torben Winther Nielsen
E-mail: towinther@post.tele.dk

Anne Benedicte Juul
E-mail: annebenedictejuul@gmail.com 

Bo Hyttel-Sørensen
E-mail: elseogbo@gmail.com

Hannelise Spile
E-mail: h.spile@mail.tele.dk 

Flemming Mellemgard
E-mail: fl@fhost.dk 

Torben Ryhede
E-mail: m.bjerre5@gmail.com

Pia Lebech Frederiksen
E-mail:pia@lebeckfrederiksen.dk
 
Karsten Kolind
E-mail: kolind@nanda.dk

Sognepræst 
Karen-Lisbeth Hübertz Gøricke
E-mail: klg@km.dk

Sognepræst
Ove Winther
E-mail: owh@km.dk  

Sognepræst
Jakob Ulrik Hansen
E-mail: juh@km.dk               

Menighedsrådsmøder

Møderne i 2018 er følgende:

Onsdag den 21. februar, onsdag den 21. marts, onsdag den 18. april, onsdag den 16. maj, onsdag den 20 juni.

Møderne foregår i kirkens Havestue og begynder kl. 19.00
Dagsorden og referat vil ligge i våbenhuset hhv. søndagen før og søndagen efter menighedsrådsmøderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.

 

 


Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådsudvalg 2017