Menighedsrådet i Stengård Kirke

Her er en liste over navne på medlemmerne  i Menighedsrådet.

Formand
Bodil Nielsen
E-mail: Bodilenielsen@gmail.com  

Næstformand
Per Bjerregaard Knudsen
E-mail: pbjknudsen@gmail.com

Birte Sjöberg
E-mail: sjoeberg@hvid.com

Kontaktperson og kasserer
Anna Grethe Olsen
E-mail: mailannagrethe@gmail.com

Formand for valgudvalg:
Hanne Bente Ougaard
E-mail: hanne@ougaard.dk

Kirkeværge;
Eva Michaelsen
E-mail: nem-em@webspeed.dk

Repræsentant i kirkegårdsbestyrelsen
Torben Winther Nielsen
E-mail: towinther@post.tele.dk

Anne Benedicte Juul
E-mail: annebenedictejuul@gmail.com 

Bo Hyttel-Sørensen
E-mail: elseogbo@gmail.com

Hannelise Spile
E-mail: h.spile@mail.tele.dk 

Flemming Mellemgard
E-mail: fl@fhost.dk 

Torben Ryhede
E-mail: m.bjerre5@gmail.com

Pia Lebech Frederiksen
E-mail:pia@lebeckfrederiksen.dk
 
Karsten Kolind
E-mail: kolind@nanda.dk

Sognepræst 
Karen-Lisbeth Hübertz Gøricke
E-mail: klg@km.dk

Sognepræst
Ove Winther
E-mail: owh@km.dk  

Sognepræst
Jakob Ulrik Hansen
E-mail: juh@km.dk               

Menighedsrådsmøder

Møderne i 2018/19 er følgende:

Onsdag den 21. november, onsdag den 23. januar, onsdag den 20. februar, onsdag den 20. marts, onsdag den 24. april, onsdag den 22. maj,   

Møderne foregår i kirkens Havestue og begynder kl. 19.00
Dagsorden og referat vil ligge i våbenhuset hhv. søndagen før og søndagen efter menighedsrådsmøderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.

 

 


Menighedsrådets udvalg

Bygningsudvalg (kirkeudvalget)
Bo Hüttel Sørensen, Bodil E Nielsen, Karsten Kolind og Hannelise Spile

Forretningsudvalg
Bodil E Nielsen, Per Bjerregaard Knudsen, Anna Grethe Olsen og præsterne
Sekretær: Karen Hoffritz

Valgudvalg
Formand: Hanne Ougaard
Pia Lebeck Frederiksen og Karsten Kolind

Aktivitetsudvalg
Ove Winther, Hannelise Spile, Bodil E Nielsen, Pia Lebeck Frederiksen, Torben Winther Nielsen, Torben Ryhede og Anne Juul


Film-, foredrag- og turudvalg
Jakob Ulrik Hansen, Per Bjerregaard Knudsen og Torben Ryhede

PR udvalg
Jakob Ulrik Hansen, Hanne Ougaard og Hanne Henriksen

Musikudvalg
Karen-Lisbeth Gøricke, Anna Grethe Olsen, Hanne Ougaard og Pia Lebeck Fredriksen

Diakoniudvalg
Karen-Lisbeth Gøricke, Bo Hüttel Sørensen, Hanne Ougaard, Anne Juul og
Pia Lebeck Fredriksen

Repræsentanter i Kirke - Skoletjenesten
Torben Ryhede, Hannelise Spile og Karen-Lisbeth Gøricke