Menighedsrådsmøder

Møderne i 2020/21 er følgende:

Onsdag den 21. oktober, onsdag den 18. november, onsdag den 20. januar, onsdag den 24. februar, onsdag den 17. marts, onsdag den 21. april, onsdag den 19. maj. 

Møderne foregår i kirkens Multisal og begynder kl. 19.00
Dagsorden og referat vil ligge i våbenhuset hhv. søndagen før og søndagen efter menighedsrådsmøderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.