Menighedsrådsmøder

Møderne i 2020 er følgende:

Onsdag den 9. september, onsdag den 21. oktober, onsdag den 18. november  

Møderne foregår i kirkens Multisal og begynder kl. 19.00
Dagsorden og referat vil ligge i våbenhuset hhv. søndagen før og søndagen efter menighedsrådsmøderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.