Menighedsrådsmøder

Møderne i 2020 er følgende:

Onsdag den 18. marts, onsdag den 22. april, onsdag den 20. maj, onsdag den 22. april, onsdag den 20. maj,  onsdag den 9. september, onsdag den 21. oktober, onsdag den 18. november.    

Møderne foregår i kirkens Havestue og begynder kl. 19.00
Dagsorden og referat vil ligge i våbenhuset hhv. søndagen før og søndagen efter menighedsrådsmøderne
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.