Attester

Hvis du har mistet en attest, kan du i nogle tilfælde bestille en ny.
Med NemiD kan du bestille attest her

Se mere om attester og attestbestilling her


Personattest

Personattesten er en attest, der bekræfter oplysninger af civil karakter, der på tidspunktet for udskriftet, er registreret om dig som borger i Personregistret og Det Centrale Personregister/CPR.

Derfor vil attesten indeholde flere oplysninger, efterhånden som der bliver registreret mere på en borger. Eksempelvis vil en personattest udstedt på et nyfødt barn, der endnu ikke har fået navn, kun indeholde oplysninger om fødsel og forældre, mens en personattest på en ældre afdød borger også vil indeholde oplysninger om navn, civilstand og dødsfald/begravelse.

Personattestens oplysninger er som ovenfor nævnt altid de senest registrerede oplysninger. Har du brug for at dokumentere tidligere registrerede forhold, f.eks. hvilke navne du tidligere har båret, skal du bruge en registerindsigt.

Har du brug for en Personattest, har du følgende muligheder:

•Du kan henvende dig personligt til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune. Husk at medbringe billed-ID. Her kan du få udskrevet din Personattest på attestpapir, og attesten vil blive stemplet og underskrevet.

•Du kan vælge at få tilsendt personattesten til din E-boks, så du har mulighed for selv at printe den ud. Det vil fremgå af attesten, hvilken personregisterfører og myndighed, der har sendt din attest.Se mere her


Fødsels- og dåbsattest

 

Når du skal bruge en fødsels- og dåbsattest på dig selv, kan du bestille den med det samme, hvis du har NemID. Bestillingen behandles i dit bopælssogn.

Det forudsættes, at du er fødselsregistreret eller døbt i Danmark, hvis du har brug for en fødsels- og dåbsattest.

Attester bestilt med NemID sendes med posten i løbet af 5 hverdage til din folkeregisteradresse, såfremt du bor i Danmark. Skulle du mod forventning ikke modtage din attest, må du rette henvendelse til sognet, der behandler din bestilling.

Du kan også få attesten udlevet ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation.


Vielsesattest
 
Når du skal bruge en vielsesattest til dig selv, kan du bestille den med det samme, hvis du har NemID. Bestillingen behandles i dit bopælssogn.

Du kan dog kun bestille en vielsesattest her, hvis du er viet i folkekirken. Er du viet ved en anden myndighed, må du rette henvendelse til den myndighed som har foretaget vielsen.