Attester

Hvis du har mistet en attest, kan du i nogle tilfælde bestille en ny.
Med NemiD kan du bestille attest her

Fødsels- og navneattest

For at få en fødsels- og navneattest, forudsættes det at du er fødselsregistreret eller døbt i Danmark. Er du ikke født i Danmark, kan du kun få en navneattest fra en dansk myndighed, hvis du har fået en navneændring i Danmark efter 1. april 2006.

Når du skal bruge en navneattest eller fødsels- og navneattest på dig selv, kan du bestille den med det samme, hvis du har NemID. Bestillingen behandles i dit bopælssogn. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles din bestilling dog af den kommune, hvor din fødsel er registreret.

Attester bestilt med NemID sendes med posten i løbet af 5 hverdage til din folkeregisteradresse, såfremt du bor i Danmark. Er det ikke tilfældet, må du rette henvendelse til den myndighed, der kan udstede din attest for nærmere vejledning.

Skulle du mod forventning ikke have modtaget din attest, må du rette henvendelse til den myndighed, der behandler din bestilling.

Du kan også få attesten udleveret ved personlig henvendelse til dit bopælssogn , hvis du er født i Sønderjylland, din fødekommune. Medbring billedlegitimation.
 


Fødsels- og dåbsattest

 

Når du skal bruge en fødsels- og dåbsattest på dig selv, kan du bestille den med det samme, hvis du har NemID. Bestillingen behandles i dit bopælssogn.

Det forudsættes, at du er fødselsregistreret eller døbt i Danmark, hvis du har brug for en fødsels- og dåbsattest.

Attester bestilt med NemID sendes med posten i løbet af 5 hverdage til din folkeregisteradresse, såfremt du bor i Danmark. Skulle du mod forventning ikke modtage din attest, må du rette henvendelse til sognet, der behandler din bestilling.

Du kan også få attesten udlevet ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation.


Vielsesattest
 
Når du skal bruge en vielsesattest til dig selv, kan du bestille den med det samme, hvis du har NemID. Bestillingen behandles i dit bopælssogn.

Du kan dog kun bestille en vielsesattest her, hvis du er viet i folkekirken. Er du viet ved en anden myndighed, må du rette henvendelse til den myndighed som har foretaget vielsen.

Attester til børn

Du kan bestille en attest på dit barn ved henvendelse til dit bopælssogn og medbringe legitimation. Legitimering skal ske ved forevisning af billedlegitimation. Der kan ikke bestilles attester til børn på borger.dk.

Er barnet født i Sønderjylland, skal du dog rette henvendelse til den kommune, hvor fødslen er registreret.

Er barnet ikke født i Danmark, kan du kun få en attest fra en dansk myndighed, hvis barnet har fået en navneændring i Danmark efter 1. april 2006.