Bisættelse / Begravelse

Henvendelse om begravelse/bisættelse i Stengård Kirke rettes til en af kirkens præster. Forløbet af begravelseshandlingen aftales ved en samtale mellem de pårørende og den præst, der skal forestå handlingen. Fastlæggelse af tidspunktet for samtalen og for den kirkelige handling, aftales mellem de pårørende /bedemanden og præsten. Desuden ringes til kirkekontoret for at finde ud af om kirken er ledig.
De pårørende skal beslutte, om der skal finde jordbegravelse eller kremering sted. Hvis afdøde selv har udtrykt ønske om begravelsesmåde, valg af salmer og gravsted, skal disse ønsker så vidt muligt følges. Begravelseshandlingen skal normalt finde sted inden 8 dage efter dødsfaldet. Der er adgang til bisættelse/begravelse fra Stengård kirke, eller ved én af kirkens præster andetsteds fra, hvis afdøde havde bopæl i Stengård sogn.