Kirkelig velsignelse

Når jeres ægteskab er indgået for en borgerlige myndighed, kan I senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Der er et ritual for denne kirkelige handling i lighed med vielsesritualet. Henvendelse til kirkekontoret tlf. 44986006. 
Aftale om tidspunktet for den kirkelige velsignelse træffes ved henvendelse til kirkekontoret eller præsten.
Et stykke tid inden den kirkelige velsignelse, skal I have en samtale med præsten. Ved denne samtale gennemgås ritualet, og der træffes aftaler om salmer, musik og praktiske ting.