Medlemskab

Medlemskab af folkekirken
Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.   Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlem ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund. Henvendelse herom sker til en præst i folkekirken. Kontakt kirkens præster.


Genindtræden i folkekirken

En person, som er udmeldt af folkekirken efter tidligere at have været medlem, kan blive genoptaget som medlem. For at blive genoptaget skal man henvende sig til en præst i folkekirken. Kontakt kirkens præster.


Udmeldelse af folkekirken
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Hvis du bor i Stengård Sogn er det Stengård Kirkes Kontor, Triumfvej 2,2800 Kgs.Lyngby. Udmeldelse kan ske pr. brev ,mail, personligt fremmøde. Når man meddeler, at man vil træde ud af folkekirken, er det hensigtsmæssigt at oplyse, hvor og hvornår man er født og døbt, cpr. nr.,vedlæg/vedhæft helst kopi af fødsels - dåbsattest. Når man er udmeldt af folkekirken har man ikke længere ret til at blive betjent af folkekirkens præster. Læs mere om medlemskab af folkekirken her: www.km.dk