Faderskab O/A erklæring

Ved et barns fødsel skal faderskabet fastslås. Læs mere om faderskab her
Omsorgs- og ansvarserklæring
Hvis I ikke er gift, når jeres barn bliver født, kan I registrere faderskabet for at fastslå, hvem der i juridisk forstand er far til barnet. Ved registreringen skriver I under på, at I vil tage omsorg og ansvar for barnet, og I opnår i den forbindelse fælles forældremyndighed. I kan indgive Omsorgs- og ansvarserklæring til personregisterføreren senest 14 dage efter barnets fødsel. 
Hvis i allerede inden barnets fødsel har afgivet en O/A erklæring til Statsforvaltningen- skal i snarest (senest 14 dage efter fødslen) efter barnets fødsel aflevere jeres kopi til Stengård Kirkes Kontor, som så vil registrere faderskabet.

På www.borger.dk kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring for jeres barn klik her. Det medfører, at faderskabet registreres, og det betyder, at I har fælles forældremyndighed.
Sådan gør du
•Log på borger.dk med dit NemID
•Klik på 'Start'
•Hav følgende oplysninger klar: Den anden forælders CPR-nummer, navn, telefonnummer og e-mailadresse 
•Se i spørgsmål/svar om du skal indsende nogle bilag til myndigheden (personregisterføreren). 
•Udfyld erklæringen
•Signer med dit NemID.
 
Hvem kan afgive omsorgs- og ansvarserklæringen?
Både moren og faren kan udfylde erklæringen.
Hvilke bilag kan være relevante?
Hvis en forælder er fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund eller i udlandet, vedlægges fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest, også gerne kopi af pas.. Er morens civilstand ændret af en udenlandsk myndighed, vedhæftes attest e.l. Bemærk, at personregisterføreren kan forlange at få forelagt udenlandske dokumenter i original. Disse skal eventuelt være oversatte. Personregisterføreren kan også kræve at få forelagt anden dokumentation.

Hvordan skal den anden forælder underskrive erklæringen? 

Den forælder der logger på borger.dk og begynder udfyldelsen, udpeger den anden forælder ved CPR-nummer og e-mailadresse. Når den forælder, der er logget på, har signeret erklæringen med sin NemID, sendes der en e-mail til den anden forælder. 
Den anden forælder modtager derefter en e-mail, hvoraf der fremgår et link. Når der klikkes på linket, åbnes den indsendte og udfyldte erklæring op med NemID. Herefter skal den anden forælder også signere erklæringen. 

Hvordan får du svar?

Du og den anden forælder modtager en afgørelse i jeres digitale postkasser.

Kan du afgive denne erklæring på en papirblanket?
 
Nej. Omsorgs- og Ansvarserklæring skal som udgangspunkt afgives digitalt. Kun hvis du eller barnets anden forælder er fritaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, kan du anvende papirblanketten.