Fødsel

Jordemoderen anmelder fødslen idag. Tidligere skulle du selv anmelde fødslen. Hvis der ikke er en jordemoder tilstede ved fødslen, skal du dog selv anmelde fødslen og du kan gøre det ved digital anmeldelse på www.personregistrering.dk.
Fra 1. september 2016 udstedes der ikke automatisk fødselsattester i Stengård Sogn. Får du brug for en fødselsattest, kan du kontakte kordegnekontoret på tf. 44986006.