Navneregler

Nedenfor kan du læse lidt om navneregler. 

Fornavne
Du må have ét eller flere fornavne. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn. Hensigten med navneloven er, at både 2. og 3 fornavn også registreres som fornavne at f.eks. navnet Hanne Eva Karen Bach Hansen. Her er Hanne, Eva og Karen fornavne, Bach mellemnavn og Hansen efternavn. Som hovedregel må du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn. Du kan finde lister over godkendte navne på Ankestyrelsens hjemmeside. Godkendte fornavne klik her
Hvis du ønsker et navn, som ikke står på listen, skal du i din ansøgning om navngivelse/navneændring begrunde din tilknytning til navnet. Hvis navnet bliver godkendt, skrives det på listen over godkendte fornavne og kan bruges frit af alle.
Har du spørgsmål i forbindelse med navngivelse/navneændring kan kontoret på Triumfvej 2, tlf. 44 98 60 06.
Er du født i Sønderjylland og har spørgsmål i forbindelse med navngivelse/navneændring kan du kontakte kommunen, hvor du er fødselsregistreret.

Mellemnavne

Du må have ét eller flere mellemnave. Mellemnavnet står hverken forrest eller bagerst i navnerækken. Et mellemnavn har som hoveregel efternavnskarakter. Hanne Eva Bach Hansen, Hanne og Eva er fornavne, Bach er mellemnavn og Hansen er efternavn.

Efternavne 
Du kan kun have ét efternavn. Hvis du for eksempel har fået både din mors og din fars efternavn, fungerer det sidste som efternavn og det andet som mellemnavn. Er der bindestreg mellem navnene, fungerer de to navne som ét navn.
Efternavne, der bliver brugt af mere end 2000 danskere, kaldes for ”frie efternavne” og kan frit benyttes af alle, der ønsker det. Du kan finde lister over godkendte navne på Ankestyrelsens hjemmeside klik her.