Navngivning

På borger.dk kan du/I søge om at navngive dit/jeres barn. Ansøgning om navngivning er idag som udgangspunkt digital.
”Ansøgning om navngivning”. Klik her

Sådan gør du

•Log på borger.dk med dit NemID
•Klik på 'Start'
•Hav følgende oplysninger klar, hvis I har fælles forældremyndighed: Den anden forælders CPR-nummer, navn, telefonnummer og e-mailadresse. Hvis du har eneforældremyndighed, er det ikke nødvendigt
•Hav følgende oplysninger klar for pleje-/stedforælder, hvis mellemnavnet eller efternavnet tages efter denne: CPR-nummer og e-mailadresse
•Udfyld ansøgningen
•Se i spørgsmål/svar om du skal indsende nogle bilag til myndigheden (personregisterføreren). Bilagene kan vedhæftes ansøgningen
•Signer med dit NemID 

Hvornår skal jeg navngive? 

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Barnet kan enten navngives ved dåb i folkekirken, et anerkendt trossamfund eller ved borgerlig navngivning. Borgerlig navngivning sker ved at indsende den digitale ansøgning. Skal barnet døbes i folkekirken eller et anerkendt trossamfund, skal du ikke indsende en digital ansøgning, men i stedet aftale nærmere med kirkekontoret. Du kan også navngive dit barn før dåb, f.eks hvis du skal have pas til dit barn.

Hvem kan udfylde ansøgningen om navngivning?
Det er forældremyndighedsindehaveren/-indehaverne, der skal udfylde ansøgningen. Både faren og moren kan udfylde ansøgningen.
Hvilke bilag kan være relevante? 
Hvis forældrene er født uden for Danmark, vedlægges fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest. Desuden kopi af pas.

Hvem behandler ansøgningen om navngivning, når jeg har sendt den ind? 

Din ansøgning behandles af personregisterføreren i barnets bopælssogn dvs i Stengård sogn. Behandling påbegyndes først, når alle har signeret ansøgningen. I har 14 dage til at signere ansøgningen.

Hvordan får jeg svar?

Du/I, modtager en afgørelse i din/jeres digitale postkasse(r). Der udsendes ikke længere fødsels-navneattester. Skulle du få brug for en attest så mød personligt op på kontoret, på Triumfvej 2. Du skal medbringe billede ID på dig selv.

Kan jeg søge på en papirblanket? 

Nej. Navngivning skal som udgangspunkt søges digitalt. Kun hvis du er fritaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, hvis ansøgningen skal til et anerkendt trossamfund eller hvis den ønskede navngivning ikke kan ansøges digitalt, kan du anvende papirblanketten

I kan læse mere om reglerne for fornavne, mellemnavne og efternavne på familiestyrelsens hjemmeside. Se, hvilke pige- og drengefornavne, der er godkendt www.familiestyrelsen.dk.