Vielser i det fri

I middelalderen blev ægteskabet anset for at være et borgerligt anliggende. Det var dog præsten, der var vielsesmyndigheden. Vielsen blev ikke foretaget inde i kirken, men foregik foran kirken. I slutningen af 1600-tallet blev vielsen flyttet ind i kirkerummet og således har vielser foregået inde i kirken og gør det endnu. 
Men nu er man i folkekirken blevet enige om en forsøgsperiode på to år, hvor man kan imødekomme brudepars ønsker om at blive viet i det fri. I denne sommer har flere brudepar i Stengård sogn ønsket at blive kirkeligt viet, - hvilket vil sige en vielse helt som i kirken – dog udenfor. Naturligvis er der praktiske ting, som må gennemtænkes, - og en plan B ved dårligt vejr er nødvendig. 
Men skønt er det at kunne imødekomme et brudepars ønske om at sige ja til hinanden i Guds grønne natur. At det samtidig er en tradition, der minder om vielser i middelalderen, er tankevækkende; - vielser i det fri er således ikke blot en nymodens idé, - men også middelalderlig. Se også under vielser her

Jakob Ulrik Hansen