Om Stengård Kirke

Sammendrag v. Linda Munnecke i 2012.

Stengård kirkes historie går tilbage til begyndelsen af 1950rne, da Gladsaxe kirke ansatte en hjælpepræst og Bagsværd en kapellan, begge med den opgave at betjene Stengårds-distriktet med henblik på oprettelsen af et nyt sogn.

Området mellem Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby så dengang ganske anderledes ud end i dag:  Stationen var kun et trinbræt på Slangerup-banen, der dengang gik fra Nørrebro til Slangerup; rundt om lå åbne marker, grusgrave, gartnerier, kommunale ungdomskolonihaver, sommerhuse og et drengehjem på ejendommen ”Stengården”  
(dens hovedbygning er i dag en del af ”Den lille Skole” på Gammelmosevej). Der fandtes enkelte ældre villaer og nyere parcelhuse, ligesom rækkehusbebyggelserne begyndte at markere sig. Folk flyttede ud fra byen og samtidig ind fra landet, hvilket satte gang i byggeriet i hovedstadens omegn, ikke mindst i Gladsaxe. Stengård skole blev taget i brug i 1950, og Søndergårdsparken og Skoleparken blev bygget omkring dette tidspunkt. 

I 1930rne og 40rne havde der ikke været megen kirkelig aktivitet i kvarteret.  Kirkegang foregik i Gladsaxe kirke, i Bagsværd menighedshus eller i Lyngby kirke. Der blev drevet Blå-Kors og   bibelkredse, men det tyndt befolkede område og de lange afstande forbundet med dårlige transportmuligheder vanskeliggjorde større aktiviteter.
Et nyt kirkeligt arbejde begynder
De mange unge, tilflyttede familier ønskede ikke bare at have en skole i nærheden, men også en kirke – og hurtigt fremvoksede en græsrodsbevægelse, der i 1952 udsendte en duplikeret skrivelse til alle husstande i det kommende sogn, benævnt ”Stengaardskvarterets kirkearbejde”. På forespørgsel stillede Stengård skole beredvilligt lokale til rådighed, og den 7. september 1952 begyndte man at holde søndagsgudstjenester på Stengård skole.  Først anvendtes den daværende tegnesal, men kort efter flyttedes gudstjenesten til Den lille Gymnastiksal, og ved store højtider blev aulaen brugt. Ved frivillig arbejdskraft blev det anvendte lokale hver søndag omdannet til kirkerum.  Ribberne blev dækket med et fortæppe og et kors, som en lokal tømrermester fremstillede - dette kors ses i dag på muren over alteret i Stengård kirke.  Endvidere opstilledes alterbord og knæfald, samt prædikestol, døbefont og stueorgel. I Grønnegården uden for gymnastiksalen placerede man en klokkestabel, som Kirkefondet udlånte.  Den lille klokke var en gave fra Haunstrup sogn.  Efter gudstjenesten blev kirkeinventaret stuvet sammen i et redskabsrum.

I dette udflytterkvarter voksede børneantallet hurtigt.  Skolen, der var bygget til ca. 800 børn, havde en overgang ca. 1600 og blev endvidere brugt til aftenaktiviteter.  Ikke mindst menighedsarbejdet havde gode vilkår på skolen; man var altid velkommen under skolens tag.
 
I september 1953 startede søndagsskolen i et skolelokale med 30 børn.  Det følgende år var behovet steget til 4 lokaler for de 150 børn, der nu mødte frem.  Julefesterne kunne samle et par hundrede børn, foruden forældre. Søndagsskolen blev holdt i kirketiden, og for børn under 4 år var der ”børneparkering”. Læs mere her