Kirkebil

Har du behov for kirkebil? 
Ved alle gudstjenester i kirken kan ældre og gangbesværede bestille Kirkebil. Taxabonner kan man få ved henvendelse til kirkekontoret på telefon 44 98 60 06.