BEDEDAG

Af sognepræst Ove Winther

Bededag

Den 8. maj er det Store Bededag. Dagen, som er en helt speciel dansk helligdag blev indført i 1686 af biskop Hans Bagger. Der var streng faste fra aftenklokken ringede og restauranter og udskænkningssteder skulle lukke når klokkerne lød. Så havde man mulighed for at komme ædru i kirke på selve Store Bededag. Den var lovbefalet og da Struense 100 år senere lavede en helligdagsreform fik den lov til at blive.

Det var en dag hvor man helt specielt kunne koncentrere sig om bøn. Noget vi vel stadig brug for i en coronatid, hvor intet er som det plejer. Vi må ikke holde Store Bededag i kirken, hverken som konfirmationsdag eller som en almindelig Bededag. Men når vi ikke kan være sammen fysisk, så kan vi stadig være sammen om at fejre denne helligdag og tænke på alle der påvirkes i denne tid. Vi kan bede for dem der lider af Covid 19, dem der har mistet nogen til sygdommen, dem som gør en ufattelig indsats for at hjælpe de syge og vi kan bede for os alle sammen om at det snart må blive godt igen. Så brug Store Bededag til andet og mere end at få varme hveder aftenen før.

Jeg har skrevet en lille salme over en af teksterne til Store Bededag. Det var til en konfirmation og nogle af konfirmanderne ønskede at vi skulle synge ”Du som har tændt millioner af stjerner”, men da jeg ikke syntes at man kunne synge en aftensang til en konfirmation, skrev jeg salmen på dens melodi.

Bønnen er givet os, vi skal blot bede

Gud, du har lovet, at du høre vil.

Hjælp os når vi efter ord først skal lede,

giv os den tillid; vi hører dig til.

 

Søger vi dig, vil du lade dig finde,

du, som før vi søgte, har fundet os.

Vis os dig selv og hvad du har i sinde,

at du os elsker, på trods af vor trods.

 

Du åbner døren, for den der vil banke

lader os trænge i ordene ind.

Fyld du hvert hjerte, hvert sind og hver tanke

med din barmhjertigheds sols klare skin.

 

Lad os da bede og søge og banke,

du hører, finder og lukker os ind.

Lad os få fred i din kærlighedstanke,

som trænger ind i vort inderste sind.

 

Ove Winther - april 2008

Mel.: Du som har tændt