PÅSKEN DER KOMMER TIL OS

Af sognepræst Jakob Ulrik Hansen

Se video her

Snart er det påske, og vi burde samles i kirken for dele fortællingen om Jesu indtog i Jerusalem og det andet, som påskens fortælling handler om. Men kirkerne er stadig lukkede, og derfor er der ingen gudstjenester. På den måde bliver det en bemærkelsesværdig påske for os i år.

Jeg hørte en gang om en pianist, der var blevet ramt af en voldsom depression. Han havde spillet klaver hele sit liv. I sin depression forstod han, at han aldrig kunne spille klaver igen. Det var helt umuligt for ham at spille klaver. Det eneste håb - fortalte han - var, hvis han mødte et klaver, der kunne spille ham.

Det kan måske lyde lidt mærkeligt, men hvis det musikalske sprog, al fantasi og alle følelserne er forsvundet, er der kun håbet om, at de skal finde deres plads i os igen, idet de kommer til os. Heldigvis er det også sådan, at det vigtigste i vores liv ikke er inde i os selv, men er noget, der kommer udefra.

For nylig talte jeg med mine konfirmander om at blive forelsket. Jeg fortalte dem, at vi mennesker ikke selv bestemmer, hvornår og i hvem vi bliver forelskede. Der findes mennesker, som prøver at blive forelsket i en bestemt person uden at det lykkes. Samtidig findes der mennesker, som er veletablerede i et parforhold, men bliver forelsket i en anden, uden at de selv ønskede, at det skulle ske. For også forelskelsen og kærligheden kommer tilsyneladende udefra.

Måske er det på samme med vores tro. Da disciplen Peter som den første bekender, at Jesus er den levende Guds søn. var det måske oplagt, at Jesus havde klappet Peter på skulderen og rost ham for hans bekendelse. I stedet siger Jesus til Peter og disciplene, at den bekendelse ikke kom fra Peter selv, men blev åbenbaret ham af Gud-Fader. For troen og vores bekendelse kommer ikke fra os selv, men den kommer udefra.

Så når vi nu ikke i år kan være samlet om påskens budskab: - fortællingen om at Jesus drog ind i den hellige by - da kan vi håbe på, at Guds Søn og Ånden drager ind hos os. På den måde kan vi alle glæde os over den store opstandelse, der fortælles ind i vores liv.

Glædelig påske!